Zpráva o úmrtí o. Petra Dokládala

Ave Maria +

Můj rodný bratr P. Petr Dokládal dnes, v pátek 23.10.2020 ve 14.30 hod. zemřel v nemocnici v Novém Jičíně. Mše svatá v kostele sv. Václava ve Starém Jičíně bude ve čtvrtek 29. 10. 2020 v 9 hod.

Po mši svaté bude převezen do kostela sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské v Koclířově u Svitav, kde bude tentýž den, 29. 10. 2020 ve 13.00 hod. mše svatá a po skončení bude uložen do hrobu na hřbitově, u farního kostela sv. Filomény a Jakuba  v Koclířově.

Sděluji nyní tuto informaci a jak mi bude možné, připojím k ní i pohled víry, naděje a lásky skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie Fatimské.

Vážím si také vašich modliteb a vzpomínky na život i kněžskou službu otce Petra.

R. I. P. + 

Váš v Kristu a Marii

P. Pavel Dokládal, bratr