Vzkaz otce Petra

Drazí farníci,

v denním duchovním spojení ve mších svatých a v modlitbě žehnám +

Mějme důvěru a modleme se k Pánu, který je VÍTĚZNÝ! Maminka nás neopustí.

Moc žehnám a těším se na vás ve mši sv. v chrámě. Ave P.Petr.