Farní sbor

fotka-small

 

Fotka: Farní sbor Starého Jičína a Nového Jičína při mši svaté 25. 12. 2015 v Novém Jičíně

Zkoušky farního sboru probíhají zpravidla po páteční bohoslužbě. Farní sbor se svým zpěvem podílí na nedělních bohoslužbách.

Kdo by se chtěl přidat, nechť příjde v pátek po mši sv. na kůr nacvičovat písně k chvále Boží.