Výuka náboženství ve školním roce 2021/22

  • 1. ročník – středa 5. hodina, 11:35 – 12:20 (M. Cigánková)
  • 2. ročník – úterý 5. hodina, 11:35 – 12:20 (M. Cigánková)
  • 3. ročník – středa 5. hodina, 11:35 – 12:20 (P. Marcel Krajzl)
  • 4. a 5. ročník – úterý 6. hodina, 12:30 – 13:15 (M. Cigánková)
  • 6. – 8. ročník – úterý 7. a 8. hodina, 13:30 – 15:00/ co 14 dní (J. Adamec)
  • 9. ročník + zájemci z 1. ročníku střední školy – pátek od 18:15 na faře (P. Marcel Krajzl)

Výuka náboženství začíná od 6. září. Děti z 1. ročníku budou mít 1. hodinu náboženství až ve středu 15. září, kvůli zkrácenému počtu vyučovacích hodin v prvních školních dnech.

Přihlašujte se prosím u M. Cigánkové.