Misijní klubko

Misijní klubko funguje od roku 2008 pod vedením Barbory Dvorské. V současnosti se klubko schází každý pátek od 16:00 hod ve farní klubovně. Chodí zde cca 23 dětí, které vede Anna Glogarová. Děti společně vyrábějí výrobky na Misijní jarmarky, hrají si, učí se o Pánu Ježíši a každý rok nacvičují scénku o narození Krista.

Další fotografie viz Galerie.