Farní tábor

Farní tábor připravuje mládež naší farnosti, která se pravidelně schází na „spolču“.

Letošní tábor se uskuteční ve dnech 4.8 – 7.8. 2019 na faře v Životicích u NJ a je určen pro děti od 6 let. Z důvodu mimořádného zájmu o farní tábor v minulých letech musíme zdůraznit, že je určen přednostně pro děti z NAŠÍ farnosti.

FARNÍ TÁBOR 2019

organizační-pokyny