Farní tábor

Farní tábor připravuje mládež naší farnosti, která se pravidelně schází na „spolču“.

Letošní tábor se uskuteční ve dnech 24.7. – 28.7. 2017 na faře v Životicích u NJ a je určen pro děti od 6 let. Z důvodu mimořádného zájmu o farní tábor v minulých letech musíme zdůraznit, že je určen přednostně pro děti z NAŠÍ farnosti.

Plakátek ke stažení: Farní_tábor_2017_-_plakátek

Přihláška ke stažení: Tábor 2017