Výuka náboženství

Výuka náboženství bude probíhat ve škole v tuto dobu:

ZŠ Starý Jičín – VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ ve šk. roce 2015/16

1. ročník – středa – 5. vyučovací hodina – 11:35 – 12:20

2. ročník – pondělí – 5. vyučovací hodina – 11:35 – 12:20

3. ročník – čtvrtek – 5. vyučovací hodina – 11:35 – 12:20

4. a 5. ročník – pátek – 6. vyučovací hodina – 12:30 – 13:15

7. až 9. ročník – pondělí – 7. vyučovací hodina – 13:45 – 14:30

Na děti z 1. až 5. ročníku se těší paní učitelka Mgr. Marcela Cigánková a na žáky 7. až 9. ročníku pan učitel Mgr. Jiří Adamec. Přihlášky do náboženství dostanou děti ve škole 1. září od svých třídních učitelů.